groep 8
juf Jose, juf Imke

VerwijzingVoortgezet Onderwijs

Procedure:
In groep 8 worden de kinderen voorbereid op het feit dat zij onze school gaan verlaten en op een school voor Voortgezet Onderwijs zullen komen. Zij hebben de keuze uit vele scholen. Wij proberen hen daarbij te helpen.
Gedurende het schooljaar worden de volgende stappen ondernomen:
- Een oriëntatie om enig inzicht te geven welke opleiding nodig is voor welk beroep
- Een oriëntatie op de structuur van het Voortgezet Onderwijs
- Een oriëntatie van ouders en kinderen door middel van “open dagen”, om hen nader kennis te laten maken met scholen voor Voortgezet Onderwijs
- Een oriëntatie op aspecten die van belang zijn bij de schoolkeuze, zoals:
•             capaciteiten en interesses
•             motivatie en doorzettingsvermogen van het kind
•             het toelatingsbeleid van het Voortgezet Onderwijs
- Het maken van de toetsen als hulpmiddel bij de advisering van de schoolkeuze
 
De ouders nemen uiteindelijk de beslissing bij welke school hun kind aangemeld wordt. Voor die tijd vindt uiteraard overleg plaats tussen de groepsleerkracht, de ouders en het kind. Dit advies omvat tevens een uitvoerige toelichting betreffende werkwijze, gedragingen en vorderingen van het kind.
De aanmelding van de kinderen voor scholen voor Voortgezet Onderwijs vindt plaats via onze basisschool. Toelating op scholen voor Voortgezet Onderwijs vindt in principe plaats volgens het advies van de basisschool.
Bij verschil van mening tussen de ouders en de basisschool vindt nader overleg plaats tussen hen en de betrokken scholen. Het advies van de basisschool is uiteindelijk doorslaggevend. Mocht de eindtoets hoger scoren dan het schooladvies zullen wij zoals wettelijk verplicht het advies heroverwegen. Dat betekent niet dat per definitie het hogere advies opgevolgd wordt.
 
Sinds schooljaar 1999-2000 kennen we de volgende typen van Voortgezet Onderwijs:
- VWO (Gymnasium en Atheneum)
- HAVO
- VMBO Theoretische Leerweg
- VMBO Gemengd Theoretische Leerweg
- VMBO Kader Beroepsgerichte Leerweg
- VMBO Basis Beroepsgerichte Leerweg
- Praktijk Onderwijs
 
Het tijdpad van de verwijzing gedurende het schooljaar ( actuele data komen hieronder):

  • Augustus/september startgesprek

  • November/december: vooradviesgesprek

  • Februari: definitief advies

  • April: eindtoets

  • Mei: eventuele heroverweging definitief advies


Informatie:


Voor de kinderen en u komt  de  informatiestroom op gang met:
· De voorlichtingsavond OOZ in november  in Heino, waarop diverse scholen voor voortgezet onderwijs uit Zwolle zich presenteerden.
De voorlichtingsavond van het CCS in Raalte is vanaf dit schooljaar op de school zelf in Raalte. 
· De start van het project  “Kiezen na de basisschool” in groep 8 (januari/februari a.s.). We maken hierbij gebruik van diverse websites….er is heel veel te vinden op het internet.
· De Zwolse Scholengids  voor alle leerlingen. Ook digitaal te vinden op: www.zwolsescholengids.nl
· Het infoboekje basisonderwijs van het Carmel College Salland in Raalte.

· de VO gids
-
een gids die in begrijpelijk Nederlands  tientallen onderwerpen behandelt, zoals: Hoe kies je samen de juiste school? / Wat kunnen ouders doen met het advies van de basisschool? / Wat is de vrijwillige ouderbijdrage? / Hoe kunnen boeken worden aangeschaft? / Hoeveel uren zitten leerlingen op school? Enz;
Deze gids krijgt u in papieren versie van het ministerie via school aangereikt.
Meer info vindt u op: www.devogids.nl
 


Dan hier nog een overzicht in vogelvlucht…..
 vanaf nov/dec     Open Huizen van de diverse scholen in Zwolle, Raalte en Wijhe. 
                                     Dit is uitgesplitst in het overzicht hieronder....

6 en 7 februari 2024:  Doorstroomtoets

4  en 5 maart 2024 : Verwijzingsgesprekken waarin we - zo mogelijk - de definitieve keuze voor het voortgezet onderwijs vaststellen. De kinderen komen mee naar de gesprekken.

 25-29 maart 2024:       Aanmeldweek voor het Voortgezet Onderwijs


 
Voor de kinderen die naar CCS gaan, geldt: 
8 juli (middag):        Ontvangst nieuwe leerlingen door klassenmentor
8 juli (avond):           Ontvangst ouders van nieuwe leerlingen VMBO en HAVO/VWO
 
Voor de kinderen die in Zwolle of Wijhe naar school gaan, zijn dit andere data. Deze verschillen echter per school; daarvan krijgt u t.z.t. vanuit de school vanzelf een uitnodiging voor. 
 
Hieronder de websites van de diverse scholen…..een bron van informatie en ook voor uw zoon/dochter de moeite waard om eens op te kijken. Elke school heeft ook wel een kopje “groep 8”, dat speciaal bedoeld is voor de leerlingen.
 
Hopelijk bent u zo voldoende geïnformeerd!

En u weet het....voor vragen kunt u altijd bij mij terecht!!!!
José Lipman.                 


 Spoorboekje Capellenborg Wijhe

                               
Wilt u zich wat meer verdiepen in deze school, dan kunt u kijken op de website van de school:

http://capellenborg.nl/groep-7-8/


Spoorboekje Carmel College Salland

Wilt u zich wat meer verdiepen in deze school, dan kunt u kijken op de website van de school:http://www.carmelcollegesalland.nl/
 


Informatie Zwolse Scholen


Van de Zwolse scholen druppelt zolangzamerhand ook de informatie binnen. We krijgen in de meeste gevallen enkele exemplaren van de folders, dus niet voor de hele groep.
We leggen ze ter inzage bij de klas.

Mocht u zich  wat meer willen verdiepen in deze scholen, dan verwijs ik u graag naar de Zwolse Scholengids in het algemeen én de websites van de scholen zelf. Op deze sites vindt u, naast de algemene informatie, ook informatie over Open dagen en inloopmomenten voor groep 8. Vaak heeft men een apart "kopje" voor groep 8!

Voor algemene informatie gaat u naar: http://www.zwolsescholengids.nl/

Hier het overzicht van de scholen. 
Door op de link te klikken gaat u rechtstreeks naar de website van de school en daar vindt u alle informatie over open dagen en evt. meeloopdagen. Doe er uw voordeel mee. 


Carolus Clusius College: http://www.hetccc.nl/

Centre for Sport en education: http://www.cse-zwolle.nl/

Zone college (de nieuwe naam van Groene Welle): www.vmbozone.nl of www.zone.college

Gymnasium Celeanum: http://celeanum.mwp.nl/

JENA XLhttp://www.jenaxl.nl/

Meander college:  http://www.meandercollege.nl/Meander

 Thomas à Kempis College: http://www.thomasakempis.nl/


Talentstad beroepscollege Zwolle: http://www.talentstad.nl/

Talentstad praktijkonderwijs Zwolle: http://www.talentstadpraktijkonderwijs.nl/

Thorbecke Scholengemeenschap: http://www.thorbecke-zwolle.nl/
Locatie MAVO-HAVO-ATHENEUM

Locatie VMBO-PRO

Van der Capellenscholengemeenschap (o.a. voor tweetalig onderwijs):
http://www.capellen.nl/default.aspx?tabid=153


Onderwijsroute 10-14: www.10-14.nl