Dalton


Sinds juni 2008 is de Dolfijn officieel een Daltonschool. De Dolfijn heeft een licentie gekregen van de Nederlandse Daltonvereniging. Juni 2013 is de licentie voor 5 jaar verlengd na een visitatie door de NDV. In november 2018 is de licentie wederom verlengd.

Hieronder kunt u meer lezen in ons Daltonboek over hoe op de Dolfijn het Daltononderwijs wordt vormgegeven.  

            Daltonboek de Dolfijn             versie 2015-2016                              
 

 

 

Voordelen Dalton

•duidelijke visie
•doorgaande lijn in de school en heldere structuren
•duidelijkheid voor kinderen en ouders
•veel ruimte voor extra instructie tijdens zelfstandig werken
•zelfcorrectie
•meer tijd voor observaties
•kinderen leren zichzelf goed kennen
•kinderen krijgen meer zelfvertrouwen
•door samenwerken verbetert het sociale klimaat
•meer interactie, dus meer leerresultaat
•door uitgestelde aandacht minder leerkrachtafhankelijk
•een zelfoplossende grondhouding
•kinderen leren plannen
•kinderen worden zelfstandig
•kinderen leren sociale vaardigheden
•kinderen leren reflecteren

Dalton is modern 21e eeuws onderwijs vanuit 5 kernwaarden op basis van vertrouwen. En dat al meer dan 100 jaar!