introductie brede school schoollied schoolgids- protocollen bestuur contact-directie zorg-IB formu-lieren downloads
team school-tijden leerling-raad MR ouderraad ouders continu- rooster klachten-regeling opleidings
school


contact - directie en team

Katholieke Daltonschool de Dolfijn
Grote Beukelaer 2
8141 BP Heino

tel.: 0572-392140
e-mail: dolfijn@mijnplein.nl
twitter: @DolfijnHeino

facebook: (bedrijfs)pagina de Dolfijn Heino


webmaster/kopij website: 
mail naar a.roelofs@mijnplein.nl

kopij Sonar Nieuwsbrief:
mail naar dolfijn@mijnplein.nl (Arno Roelofs)

Teammailadressen staan in hoofdstuk 5.1 van de schoolgids.


directie

De directie: Arno Roelofs, directeur
Arno is, behoudens afspraken buiten de deur, alle dagen op school.
Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd langskomen of contact opnemen.