intro-ductie brede school school-lied school-gids bestuur directie zorg-IB formulieren downloads
team school-tijden leerling-raad MR ouder-raad ouders continu- rooster klachten-regeling opleidings
school

contact


Katholieke Daltonschool de Dolfijn
Grote Beukelaer 2
8141 BP Heino

tel.: 0572-392140
e-mail: dolfijn@mijnplein.nl
twitter: @DolfijnHeino

facebook: (bedrijfs)pagina de Dolfijn Heino


webmaster/kopij website: 
mail naar a.roelofs@mijnplein.nl

kopij Sonar Nieuwsbrief:
mail naar dolfijn@mijnplein.nl (Arno Roelofs)

Teammailadressen staan in hoofdstuk 5.1 van de schoolgids.