introductie brede school schoollied schoolgids- protocollen bestuur contact-directie zorg-IB formu-lieren downloads
team school-tijden leerling-raad MR ouderraad ouders continu- rooster klachten-regeling opleidings
school


iopleidingsschool


Het is in het belang van het onderwijs aan onze kinderen, dat de leerkrachten goed worden opgeleid en goed opgeleid blijven. Onze school ziet het mede opleiden van aanstaande collega's dan ook als een verantwoordelijkheid. Daartoe werken we samen met de KPZ (Katholieke Pabo Zwolle) en leiden we samen de nieuwe leerkrachten op. Door deze samenwerking worden aanstaande leerkrachten ingevoerd in de cultuur van de school, maar ook in het onderwijs als geheel.

Dat betekent dat we als school mede de kwaliteit van onze nieuwe collega's vorm geven, maar ook dat door de inbreng van de studenten de zittende leerkrachten zich verder professionaliseren. Daarnaast volgen de collega's nascholing in het begeleiden van stagiaires, om zodoende als mentor beter te kunnen begeleiden en beoordelen. Zo maakt het samen opleiden deel uit van de ambitie de kwaliteit van het onderwijs steeds te verbeteren. 

Studenten die bij ons komen stagelopen maken deel uit van de zogenaamde stageleergroep. Onder verantwoordelijkheid van de Opleider In School (OIS) Anita Disselhorst, werken zij samen aan een ontwikkelpunt van de school en natuurlijk aan hun eigen competenties. De OIS overlegt regelmatig met het team en directie over de vorderingen van de stageleergroep.

Een WPO'er/junior leerkracht is een vierdejaarsstudent van de Pabo, die voldoende studiepunten heeft behaald en daardoor startbekwaam is. Dat betekent dat deze student zelfstandig (met op de achtergrond als eindverantwoordelijke de groepsleerkracht) een groep mag lesgeven. Dat gebeurt dan twee dagen in de week. De student wordt daarnaast begeleidt door de OIS'er en de rayondocent van de Pabo.

Onderwerpen die het afgelopen jaar door de stageleergroep mede vorm gegeven zijn: De stagiaires van het huidige schooljaar:
 
naam 1e helft schooljaar 2e helft schooljaar
4e jaar Pabo WPO Hanne Jansen groep 3b groep 3b
3e jaar Pabo Harmen Lageweg groep 3a groep 5
3e jaar Pabo Sem Schrijver groep 8 elders
2e jaar Pabo Kim Blankenvoorde groep 5 groep 2b
2e jaar Pabo Marc de Bresser groep 7 groep 2a
1e jaar Pabo Dwight Vloedgraven groep 6 groep 3a
1e jaar Pabo Megan Douglas groep 2a elders
3e jaar OA Landstede Jade Krul groep 2b groep 2b
1e jaar OA Landstede Niek te Wierik groep 1b groep 1b
3e jaar CCS beroepsgerichte stage Lise Kremer groep 1b niet
4e jaar CCS beroepsgerichte stage Wessel Steijn groep 1a en 2a groep 2a