intro-ductie brede school school-lied school-gids bestuur directie zorg-IB formulieren downloads
team school-tijden leerling-raad MR ouder-raad ouders continu- rooster klachten-regeling opleidings
school

formulieren


 

Inschrijfformulier

Wilt u uw kind inschrijven op onze school dan kunt u altijd bellen (0572 39 2140) of mailen. Bij voorkeur maken we een afspraak voor een rondleiding en gesprek. Desgewenst sturen we op verzoek een inschrijfformulier op.
 

Verlof

Wilt u verlof voor uw kind(eren) dan kunt u meester Arno of meester Eric vragen om een verlofformulier. Is dit lastig kunt u ook een mail sturen en krijgt uw zoon of dochter een formulier mee naar huis. Wij willen u vragen het verlof ruim op tijd aan te vragen om te zorgen dat er voldoende tijd is om de aanvraag te verwerken.