intro-ductie brede school school-lied school-gids bestuur directie zorg-IB formulieren downloads
team school-tijden leerling-raad MR ouder-raad ouders continu- rooster klachten-regeling opleidings
school

schoolgidsIn de schoolgids 2018-2019 kunt u een uitwerking lezen van de missie en de visie van onze school.
Daarnaast kunt u ook vele praktische zaken zoals gymtijden en informatie over het halen en brengen vinden in dit document.
Ouders krijgen elk jaar de nieuwste versie van de schoolgids via hun oudste kind thuis. Heeft u ook belangstelling voor een papieren versie dan kunt u dat laten weten. De
digitale versie 
is hier als PDF te lezen.
 
Jaarverslag

Hier kunt u binnenkort het jaarverslag van het schooljaar 2017-2018 lezen.

Protocollen