introductie brede school schoollied schoolgids- protocollen bestuur contact-directie zorg-IB formu-lieren downloads
team school-tijden leerling-raad MR ouderraad ouders continu- rooster klachten-regeling opleidings
school


schoolgids & protocollen


In de schoolgids 2022-2023 kunt u een uitwerking lezen van de missie en de visie van onze school.
Daarnaast kunt u ook vele praktische zaken zoals gymtijden en informatie over het halen en brengen vinden in dit document.
Ouders krijgen elk jaar de nieuwste versie van de schoolgids via hun oudste kind thuis. Heeft u ook belangstelling voor een papieren versie dan kunt u dat laten weten. De digitale versie is hier als PDF te lezen.

 

schoolplan

Via deze link kunt u het schoolplan 2019-2023 lezen.

jaarverslag

Via deze link kunt u het jaarverslag schooljaar 2021-2022 lezen.
 

protocollen