intro-ductie brede school school-lied school-gids bestuur directie zorg-IB formulieren downloads
team school-tijden leerling-raad MR ouder-raad ouders continu- rooster klachten-regeling opleidings
school

leerlingraad


 
Op de Dolfijn is sinds 2010 een leerlingenraad met een reglement.
Uit elke groep 5 t/m 8 zitten er 2 leerlingen in. Die worden gekozen door de groep.
Vijf keer per jaar vergaderen ze samen met de directeur over zaken die de kinderen belangrijk vinden.

Alle kinderen van de school mogen onderwerpen inbrengen.
Dat kan gebeuren tijdens groepsgesprekken, maar ook via een
mail
of mondeling bij één van de leden van de leerlingraad.
Ook kan de directie of het team advies vragen aan de leerlingraad over bepaalde onderwerpen.

De leerlingenraad bestaat in het schooljaar 2018-2019 uit:
Berber en Twan, Lieke en Rins, Stan en Babet, Joris en Liz, Koen en Silke, Nout en Annelot, Esmee

Hieronder een foto van de leerlingenraad 2018-2019