introductie brede school schoollied schoolgids- protocollen bestuur contact-directie zorg-IB formu-lieren downloads
team school-tijden leerling-raad MR ouderraad ouders continu- rooster klachten-regeling opleidings
school


leerlingraad

 
Op de Dolfijn is sinds 2010 een leerlingenraad met een reglement.
Uit elke groep 5 t/m 8 zitten er 2 leerlingen in. Die worden gekozen door de groep.
Vijf keer per jaar vergaderen ze samen met de directeur over zaken die de kinderen belangrijk vinden.
Alle kinderen van de school mogen onderwerpen inbrengen.
Dat kan gebeuren tijdens groepsgesprekken, maar ook via een mail
of mondeling bij één van de leden van de leerlingraad.
Ook kan de directie of het team advies vragen aan de leerlingraad over bepaalde onderwerpen.

De leerlingenraad bestaat in het schooljaar 2022-2023 uit:
Ilyze en Joep, Sten en Maud, Duuk en Cato, Saar en Siem