introductie brede school schoollied schoolgids- protocollen bestuur contact-directie zorg-IB formu-lieren downloads
team school-tijden leerling-raad MR ouderraad ouders continu- rooster klachten-regeling opleidings
school


klachtenregeling


Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden wel eens fouten gemaakt. Onderwijs is mensenwerk. Dat is op de scholen van mijnplein niet anders. Ouders worden nadrukkelijk uitgenodigd om dergelijke punten te bespreken of, indien bespreking niet tot resultaten leidt, om een klacht in te dienen. Daar leren wij van en zodoende kunnen we waarmaken wat we zeggen "morgen zijn we beter dan vandaag".

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld.

Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling.

De klachtenregeling kunt u hier lezen.

Op onze school zijn er twee vertrouwenspersonen.
Dit zijn Saskia Gorter (groepsleerkracht) en Nicolet Eijkelkamp (moeder van Cato, Nina en Elize Eijkelkamp). U kunt Saskia bereiken via het volgende mailadres s.gorter@dolfijnheino.nl . Nicolet kunt u bereiken via het volgende telefoonnummer 0572 394111