intro-ductie brede school school-lied school-gids bestuur directie zorg-IB formulieren downloads
team school-tijden leerling-raad MR ouder-raad ouders continu- rooster klachten-regeling opleidings
school

schooltijden en vakanties


 
ochtendlestijd
lunch en pauze (continurooster)
middaglestijd
maandag gr. 1
8.45   - 12.00 uur
 
 
maandag gr. 2 t/m 8 8.45   - 12.15 uur 12.15-13.00 uur 13.00 - 15.00 uur
dinsdag
8.45   - 12.15 uur
12.15-13.00 uur
13.00 - 15.00 uur
woensdag
8.45   - 12.30 uur
 
 
       
donderdag
8.45   - 12.15 uur
12.15-13.00 uur
13.00 - 15.00 uur
vrijdag gr. 1 t/m 4
8.45   - 12.00 uur
 
 
vrijdag gr. 5 t/m 8 8.45   - 12.15 uur 12.15-13.00 uur 13.00 - 15.00 uur
 
 
 
 
Er is een continurooster, waarbij alle kinderen op school overblijven. 

verlof en ziekte

Voor verlofaanvragen bestaan landelijk vastgestelde regels, waaraan de school zich dient te houden. Ook voor ziektemeldingen zijn er richtlijnen. In dit document kunt u dat lezen.

vakanties en vrije dagen 2018-2019
 
herfstvakantie maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober 2018
Kerstvakantie maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019
voorjaarsvakantie maandag 18 t/m vrijdag 22 februari maart 2019
Paas- en tulpvakantie (incl. Koningsdag en bevrijdingsdag) maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei 2019
Hemelvaart donderdag 30 t/m vrijdag 31 mei 2019
Pinksteren (incl. studiedag) maandag 10 en dinsdag 11 juni 2019
zomervakantie maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus 2019
studiedagen vrijdag 15 februari 2019
  woensdag 20 maart
Foekepotten dinsdagmiddag 5 maart 2019
jaarevaluatie en vooruitblikken, knd. vrij dinsdag 11 juni 2019 (zie Pinksteren)
   
 vakanties en vrije dagen 2019-2020
 
herfstvakantie maandag 21 t/m vrijdag 25 oktober 2019
Kerstvakantie maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020
voorjaarsvakantie maandag 17 t/m vrijdag 21 februari maart 2020
Pasen vrijdag 10 april t/m maandag 13 april 2020
Tulpvakantie incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag maandag 27 april t/m dinsdag 5 mei 2020
Hemelvaart donderdag 21 t/m vrijdag 22 mei 2020
Pinksteren (incl. studiedag) maandag 1 en dinsdag 2 juni 2020
zomervakantie maandag 6 juli t/m vrijdag 14 augustus 2020
studiedagen woensdag 2 oktober 2019
  woensdag 30 oktober 2019 (alleen groepen 6-7-8)
  vrijdag 14 februari 2020
Foekepotten dinsdagmiddag 25 februari 2020
jaarevaluatie en vooruitblikken, knd. vrij dinsdag 2 juni 2020 (zie Pinksteren)