introductie brede school schoollied schoolgids- protocollen bestuur contact-directie zorg-IB formu-lieren downloads
team school-tijden leerling-raad MR ouderraad ouders continu- rooster klachten-regeling opleidings
school
 

zorg - IB

 

zorgstructuur

Wij hebben op school een zogenaamd Zorgplan. Hierin staan alle afspraken en procedures rondom de leerlingzorg. Dit Zorgplan is in te zien op school bij de IB-er (Intern Begeleider).
De Dolfijn is aangesloten bij het samenwerkingsverband EPOS (Expertisecentrum Passend Onderwijs Salland) 
Binnen dit verband is er een gezamenlijke zorgstructuur. Wij bieden leerlingen op onze school zorg volgens deze structuur.
Schematisch ziet dit er zo uit:


 
Toelichting op het schema:
Niveau 1
Algemene zorg voor alle leerlingen in alle klassen.
Klik hier voor een toelichting
Niveau 2
Extra zorg voor individuele of groepen leerlingen. 
Klik hier voor een toelichting
Niveau 3
Speciale zorg voor leerlingen die een onderzoek hebben gehad
Klik hier voor een toelichting
Niveau 4
Aanmelding van een leerling bij het zorgplatform.
Klik hier voor een toelichting
Niveau 5
Speciale zorg voor een leerling op een school voor speciaal basisonderwijs.
Klik hier voor een toelichting
 

Interne Begeleiding (IB)

Op school is juf Ilse Hoogeslag de Intern Begeleider (IB-er). Er is hier ongeveer 3 dagen per week tijd voor. Een IB-er bespreekt met leerkrachten de zorg in de klas voor de leerlingen. Binnen alle niveaus van zorg kan een IB-er de leerkracht begeleiden in zijn of haar aanpak. Regelmatig is de IB-er ook aanwezig bij een gesprek met de ouders van een leerling (meestal vanaf niveau 3). 
Als ouder kunt u met vragen over zorg over uw kind in eerste instantie altijd terecht bij de leerkracht van uw kind. Samen met de leerkracht kunt u besluiten om de IB-er advies of hulp te vragen. Heeft u als ouder nog vragen specifiek voor de IB-er dan kunt u daar natuurlijk ook terecht. 
 

CJG

In Raalte zit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het centrum wil voor ouders een laagdrempelige plek zijn waar ouders altijd met vragen over hun kind terecht kunnen. Professionals van Carinova en de GGD bundelen in het CJG hun kennis. Vragen kunnen via internet of in het inloopspreekuur gesteld worden (zie hieronder bij GGD).  Telefoon 088-00300 68. Meer info op www.cjgraalte.nl of in deze informatiebrief met voorbeelden van vragen waarmee u zoal bij het CJG terecht kunt.
 

GGD

Onze school valt onder het werkgebied van de GGD (Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst) Regio IJsselland te Zwolle. Wanneer uw kind vier jaar geworden is neemt de GGD de taken en het dossier van  uw kind van het consultatiebureau over. 
Als ouder kunt u bij de GGD ook terecht met vragen over de gezondheid van uw kind, over de opvoeding, gedrag en ontwikkeling van uw kind.

Inloopspreekuur GGD
In Raalte is er bij het CJG een inloopspreekuur (voorheen was dit maandelijks in ons schoolgebouw, maar dat is helaas per schooljaar 2016-2017 gewijzigd).  Als ouder kunt u bij dit inloopspreekuur bij jeugdverpleegkundige Maureen Zwartjens terecht met vragen over de gezondheid van uw kind, over de opvoeding, gedrag en ontwikkeling van uw kind. 
Hiervoor kunt u Maureen altijd bellen of mailen. Daarnaast bent u altijd welkom om zonder afspraak binnen te lopen tijdens de inloopspreekuren in Raalte. De inlooptijden staan op de GGD-website: www.ggdijsselland.nl
Ook kunt u op school aangeven als u contact met Maureen wil.
In overleg kan een afspraak ook op school of thuis plaatsvinden in plaats van Raalte.
Meer informatie betreft onze werkwijze kunt u vinden op onze website.

Het spreekuur is gratis en u heeft geen verwijskaart van de huisarts nodig. Met alle gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan
 
Maureen Zwartjens    
Jeugdverpleegkundige GGD IJsselland
Contact afdeling Jeugdgezondheidszorg
Monumentstraat 55a Raalte
Telefoon 088 443 07 02 (op werkdagen van 9:00 tot 16:30)
E-mail jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl
Website www.ggdijsselland.nl

Zie ook de informatie bij het CJG hierboven.

De Kern: School Maatschappelijk werk (voorheen Carinova)

Als ouder kunt u met vragen rondom opvoeding ook terecht bij het School Maatschappelijk Werk van De Kern.
Zij proberen u te helpen en verwijzen u ook naar andere instanties mocht het een ingewikkelder probleem zijn.
SMW verzorgt ook regelmatig sociale vaardigheidstrainingen voor kinderen.
Klik hier voor meer informatie over SMW en voorbeelden van vragen die u daar kunt stellen. U kunt bellen op werkdagen naar

038 4569700 of mailen naar Janine Kieftenbeld: j.kieftenbeld@stdekern.nl 

Zie ook de informatie bij het CJG hierboven.
 

Obalo

Obalo is een praktijk voor remedial teaching en orthopedagogiek. Zij bieden onderzoek, begeleiding en advies als er leerproblemen zijn bij kinderen, vaak bij dyslexie, maar kunnen helpen bij elk schoolvak. Obalo is minimaal een hele dag per week aan het werk binnen de Brede School Onsplein:
  1. ten behoeve van het begeleiden/behandelen van leerlingen van de Dolfijn en de Gouden Emmer met een leerprobleem/-stoornis
  2. door op bepaalde momenten beschikbaar te zijn voor leerkrachten en ouders die vragen hebben over de in begeleiding zijnde leerlingen en over de mogelijkheden van Obalo voor school, ouders en leerlingen.
Loes Italiaander is orthopedagoog en degene die namens Obalo binnen Ons Plein het aanspreekpunt is. Samen met orthopedagoog Elke Tammeling is zij degene die – in principe – de leerlingen van Ons Plein onder haar hoede heeft. Loes is het best te bereiken via mail om een afspraak te maken: loes@obalo.nl