introductie brede school schoollied schoolgids- protocollen bestuur contact-directie zorg-IB formu-lieren downloads
team school-tijden leerling-raad MR ouderraad ouders continu- rooster klachten-regeling opleidings
school


OR - ouderraad

 

De ouderraad (OR) vertegenwoordigt alle ouders/verzorgers van de kinderen van de Dolfijn. Een ouderraad bestaat uit minimaal 7 en maximaal 11 leden. Ongeveer 6 keer per jaar wordt er vergaderd. Ze fungeert als klankbord voor de directie en medezeggenschapsraad bij beleidsbeslissingen, echter de OR heeft geen beslissingsbevoegdheid.

De OR int en beheert de vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt gebruikt voor alles waar de school geen budget voor heeft, maar wat het verblijf op school nog aangenamer maakt. Denk dan bijvoorbeeld aan; cadeautjes 5 december, extra's rond kerst- en paasvieringen, schoolreisjes, schoolkamp groep 8, verjaardagscadeautje leerkracht of afscheid, benodigdheden voor verschillende commissies en werkgroepen en 'catering' bij verschillende activiteiten.
 
Sommige jaren organiseert de OR een informatieavond. Soms met een spreker die over een bepaald thema wat vertelt.
 
Ook wordt de OR betrokken bij het reilen en zeilen van de verschillende commissies en werkgroepen. Zo zijn daar bijvoorbeeld de carnavals-, evenementen-, technische-en  projectcommissie en de schoolkamp-, overblijf-, luizen- en leermiddelenwerkgroep. 

Jaarlijks brengt de OR verslag uit aan de leden. Dat gebeurt via publicatie van het jaarverslag. Heeft u vragen over het jaarverslag, dan kunt u de secretaris mailen. Het jaarverslag 2021 is via deze link te downloaden.
 
 
Momenteel ziet de bezetting er als volgt uit: 
 
Naam Taak
Koen Velner Voorzitter
Annick Borgonje Penningmeester
Jany Groteboer Secretaris
Carlijn Blom Lid
Marjan Kramer Lid
   
   
   
   

De statuten van de vereniging zijn ter inzage op aanvraag. 
 
De ouderraad kan nog een enthousiaste ouder gebruiken, voor vragen of info bellen met een van bovenstaande personen a.u.b. U kunt ook mailen naar or.dolfijn@mijnplein.nl

 

oud ijzer

Jaarlijks wordt door de ouderraad de oud ijzeractie gehouden. Dit schooljaar op zaterdag 27 maart 2020. Noteer dit vast in uw agenda! Met de opbrengst van deze actie kan de ouderraad weer veel goede en leuke dingen voor onze kinderen doen en kan vrijwillige ouderbijdrage laag worden gehouden.  Het verzamelen kan dus weer beginnen.
 
Staat het oude ijzer u nu al in de weg?  
Er is een inzamellocatie in Heino. Aan de Weerd, bij de voormalige gemeentewerf staat een container. Vanwege de veiligheid is het hek rondom de container afgesloten. Eens in de maand (de laatste zaterdag van de maand) is de inzamelplaats twee uurtjes open. Verder is het altijd mogelijk om de commissie te mailen oudijzerdolfijn@gmail.com als u vlot van het oude ijzer af wilt. Zij bellen u dan terug voor een afspraak.
Zou u edelmetalen zoals koper, lood, aluminium en zink willen scheiden? Dit brengt gescheiden namelijk meer geld in het laatje.
Alvast hartelijk bedankt!
De oud ijzer commissie 

NKO

De ouderraad is ook lid van de NKO (Nederlandse Katholieke vereniging van Ouders). Via hun nieuwsbrief Ouders Actueel kunt ook u op de hoogte blijven en meepraten. De nieuwsbrief is te vinden hun site.

Download gratis Ouders Actueel
Toegang tot meest recente uitgave én archief.
U kunt ook gratis abonneren op hun nieuwsbrief incl link naar laatste nummer Ouders Actueel, zodat u alle uitgaven rechtstreeks in uw mailbox ontvangt.