intro-ductie
brede school school-lied school-gids bestuur directie zorg-IB formulieren downloads
team school-tijden leerling-raad MR ouder-raad ouders continu- rooster klachten-regeling opleidings
school

MR - medezeggenschapsraad


 

Het personeel en de ouders van de Dolfijn hebben recht op inspraak. Dit is ook te begrijpen, als we letten op het belang van het reilen en zeilen van een school.

In ons land is voor scholen een Medezeggenschapsraad verplicht. De MR van de Dolfijn bestaat uit 6 leden. Drie leden zijn gekozen uit en door ouders (de oudergeleding) en drie uit het personeel (de personeelsgeleding). De leden hebben zitting voor een periode van drie jaar en zijn herkiesbaar.
 
Onze medezeggenschapsraad bestaat uit:
 
 
Oudergeleding
 
 

Marieke van Lenthe

Bas Dingjan Kim Hofhuis
beroep: beroep: beroep:
Momenteel werk ik anderhalve dag op een basisschool in Zwolle. Daarnaast hebben we een Bed & Boerderij waar regelmatig gasten uit het hele land één of meerdere nachten verblijven

In het dagelijks leven werk ik als trainer en adviseur bij een medezeggenschapsadviesbureau. Daar houd ik me met name bezig met ingrijpende organisatie veranderingen en vraagstukken op het gebied van arbeidsvoorwaarden.

 Programmamanager bij Rijkswaterstaat. Binnen het programma houd ik mij bezig met samenwerkingen tussen beheerders van wegen, vaarwegen en watersysteem. Onze doelstelling dat het beheer van (vaar)wegen en het watersysteem zo efficiënt mogelijk wordt georganiseerd en uitgevoerd.
kinderen: kinderen: kinderen:
Luuk zit in groep 6
Lian zit in groep 3
Kars stroomt dit jaar in.

 
Max uit groep 4 Lotte zit in groep 4
Jop zit in groep 1 
Siem zit nog niet op school.
persoonlijke boodschap: persoonlijke boodschap: persoonlijke boodschap:

Ik ben zeer geïnteresseerd in het reilen en zeilen op de Dolfijn. Als MR-lid sta je nog weer een stukje dichter bij de ontwikkelingen die een school doormaakt. Ik hoop hierin een goede en positieve bijdrage als ouder te kunnen leveren.

Graag wil ik als lid van de MR een constructieve bijdrage leveren aan de plezierige school van onze zoon.

Graag wil ik als lid van de MR bij dragen aan de ontwikkeling van de school en zo ook aan de ontwikkeling van onze kinderen.
 
 
Personeelsgeleding
Anita Disselhorst Ilse Hoogeslag Janine Nijenhuis
leerkracht groep 7  IB- er en leerkracht groep 8 leerkracht groep 7

De MR vergadert regelmatig over onderwerpen die voor personeel en ouders van belang zijn. Beleidsplannen op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied komen hierbij aan de orde.
 
 
De vergaderingen van de MR zijn openbaar, net als de agenda en de notulen. U kunt hierover verdere informatie krijgen bij de MR-leden en op de website van de Dolfijn. 

De vergaderdata van schooljaar 2018-2019 zijn:


- dinsdag 30 oktober
- maandag 19 november
- donderdag 17 januari
- dinsdag 26 februari
- woensdag 3 april
- maandag 27 mei
- donderdag 4 juli

 
Er is een reglement voor de MR waarin alle zaken formeel zijn geregeld en vastgelegd. Belangrijk is dat de MR. informatierecht, adviesrecht en instemmingsrecht heeft. Dit betekent dat de directie de MR informeert, advies en soms instemming vraagt met betrekking tot de onderwerpen als grondslag van de school, regels op gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, aanstellingsbeleid personeel en overige zaken.
 
De MR vindt het belangrijk aanspreekbaar te zijn voor ouders en personeel. Dit kan rechtstreeks of op een vergadering. De medezeggenschapsraad heeft een eigen e-mailadres.

Wilt u iets kwijt, mail dan naar: mr@dolfijnheino.nl

Lees hieronder meer van en over de MR door op de links te klikken.

Medezeggenschapsreglement voor de basisschool

reglement (G)MR versie 2015

jaarverslag 2017-2018

Notulen juni 2018

Notulen mei 2018

Notulen maart 2018

Notulen februari 2018

Notulen januari 2018

Notulen november 2017

Notulen september 2017

Medezeggenschapsraad Basisschool de Dolfijn