intro-ductie brede school school-lied school-gids bestuur directie zorg-IB formulieren downloads
team school-tijden leerling-raad MR ouder-raad ouders continu- rooster klachten-regeling opleidings
school

bestuur mijnplein 


Het schoolbestuur van onze school is de stichting mijnplein (voorheen SCOS).
Sinds 1 januari 1997 is deze stichting het bevoegd gezag van 18 katholieke en 4 protestant-christelijke scholen voor basisonderwijs, waaronder twee scholen voor speciaal (basis)onderwijs met afdelingen (SbaO en ZMLK). De scholen zijn te vinden in de plaatsen: Lettele, Olst, Boskamp, Boerhaar, Wijhe, Broekland, Heino, Hoonhorst, Raalte, Luttenberg, Mariënheem, Nieuw-Heeten en Heeten.

Door ongeveer 400 personeelsleden wordt goed verzorgd onderwijs gegeven aan ruim 4000 leerlingen.
Iedere school heeft zijn eigen identiteit en heeft een eigen directeur die verantwoordelijk is voor een individuele school en  binnen de beleidskaders zelfstandig opereert.
De directeuren zijn verenigd in de directeurenraad, die regelmatig bijeenkomt en waar het bovenschools beleid wordt voorbereid.
Meer informatie over mijnplein op de website
www.mijnplein.nl.