introductie brede school schoollied schoolgids- protocollen bestuur contact-directie zorg-IB formu-lieren downloads
team school-tijden leerling-raad MR ouderraad ouders continu- rooster klachten-regeling opleidings
school


bestuur mijnplein

 

Het schoolbestuur van onze school is de stichting mijnplein.
Sinds 1 januari 1997 is deze stichting het bevoegd gezag van 18 katholieke en protestant-christelijke scholen voor basisonderwijs, waaronder twee scholen voor speciaal (basis)onderwijs met afdelingen (SbaO en ZMLK). De scholen zijn te vinden in de plaatsen: Lettele, Olst, Boerhaar, Wijhe, Broekland, Heino, Hoonhorst, Raalte, Luttenberg, Mariënheem, Nieuw-Heeten en Heeten.

Door ongeveer 400 personeelsleden wordt goed verzorgd onderwijs gegeven aan ruim 3500 leerlingen.
Iedere school heeft zijn eigen identiteit en heeft een eigen directeur die verantwoordelijk is voor een individuele school en  binnen de beleidskaders zelfstandig opereert.
De directeuren zijn verenigd in de directeurenraad, die regelmatig bijeenkomt en waar het bovenschools beleid wordt voorbereid.
Meer informatie over mijnplein op de website www.mijnplein.nl.