Prikbord en satire
Op het prikbord staat een uitnodiging voor een online workshop mediawijsheid. Van harte aanbevolen. Woensdag werkt het team aan diverse ontwikkelingen voor het onderwijs aan jullie kinderen. Leesplezier en ook begrijpend lezen hebben zo onze aandacht. In deze uitzending van Lubach wordt daar ook aandacht aan geschonken. Gelukkig kunnen wij zeggen dat we begrijpend lezen anders doen dan daar geschetst, maar wij delen zeker de zorg over het lezen in het algemeen.