plusgroep
juf Ilse

Lessen

week 6
Vandaag met dit warme weer hebben we lekker in de buitenklas gezeten en de schaduw opgezocht. We hebben onze mindmaps in een kring gelegd. Elke leerling stelt vragen op een blaadje over de mindmap. Je wordt dus bevraagd op je eigen werk door medeleerlingen dit was wel een beetje spannend. Maar de vragen die naar boven kwamen daar kun je je eigen mindmap wel weer sterker mee maken. Verder zijn we aan de slag gegaan met het schetsen van ons wezen op onze planeet. Hierbij moeten we wel rekening houden met de verschillende takken van onze mindmap. Deze zijn van invloed op hoe ons wezen eruit komt te zien. 

week 5
Weer een nieuwe bijeenkomst. Deze zijn we gestart met het kijken van de Smurfen. De kinderen kwamen tot de ontdekking dat het woord smurfen wel heel vaak voorkomt.  We hebben het gehad over het Sallandse dialect. En hoe het komt dat talen verdwijnen en er nieuwe woorden ontstaan. Vervolgens hebben we een werkblad over de Griekse letters gemaakt. Op dit werkblad stonden allemaal vragen die we konden onderverdelen in kennis, inzicht, toepassing, analyse, synthese of evaluatie vragen. 

week 4
We zijn vandaag begonnen met een aantal rekenraadsels. Vervolgens hebben we naar een powerpoint over verschillende manieren van rekenen gekeken. We hebben het gehad over hoe het kan dat wij rekenen met 5,10 en 20-tallen. We hebben een filmpje gekeken over het ontstaan van rekenen. Verder hebben de kinderen Japanse abacussen in handen gehad en zijn eens aan het ontdekken gegaan over de werking hiervan. 

week 3
De kinderen zijn vandaag begonnen om in tweetallen de tak klimaat van de mindmap uit te leggen. De ander mocht vragen stellen. Dit gedurende 2 minuten. Daarna werd er gewisseld. Daarna hebben we andere tweetallen gemaakt en mocht je maar 1 minuut vertellen zonder vragen te stellen. Wat voelde langer en waarom. Hierna zijn we nog verder gaan filosoferen over tijd. Daarna hebben de kinderen een blad gekregen over het onstaan van onze kalender. 
week 2
Vandaag zijn we begonnen met het benoemen van jullie planeten. Wat een orriginele namen kwamen er naar voren. Hierbij is ook de vlag al ontworpen. De naam wordt het middelpunt van de mindmap en de eerste tak is de vlag. Er komt een nieuw aspect van onze planeet bij. Het Klimaat en het weer. Hoe is dit op jouw planeet. Hiervoor gaan we eerst een oefening doen met de atlas. Jullie kregen een kaart in de atlas en hierbij moeten jullie vragen op verschillende niveaus bij bedenken. vragen over kennis, begrip, toepassing, analyse, synthese en evaluatie. In hoeverre hebben jullie tijdens deze opdracht in de leerkuil gezeten en wat heb je ingezet om hieruit te komen? Dit hebben we ook besproken. 

week 1
We zijn na de 2e lockdown gestart met een nieuw blok. We gaan onze eigen planeet ontwikkleen. Om alvst kennis te maken met wat hierbij allemaal komt kijken hebben we het spel Moendoes gespeeld.