groep 4
juf Kim, juf Iris

Gym
Wij hebben gym op maandagmiddag en vrijdagochtend.

Inloopochtenden
De lijsten om u in te tekenen voor de inloopochtenden hangen voor ons lokaal.
Dus als u een kijkje wilt nemen bij uw zoon/dochter in groep 4, bent u van harte welkom!
Er staat bij geschreven wanneer we de groep gaan splitsen en de ene helft bij meester Sander zit.


Kinderboekenweek
Dinsdag 1 oktober is de opening van het Kinderboekenweek. Deze heeft als thema 'Op Reis'. De opening zal voor schooltijd op het plein plaatsvinden en om 9.00 uur starten we deze nogmaals gezamenlijk met een toneelstuk.
De komende tijd zal er veel aandacht worden geschonken aan het taal- en leesonderwijs en zal er gewerkt worden rond dit thema. Vrijdag 11 oktober is de sluiting van de Kinderboekenweek. Deze zal ook gezamenlijk worden afgesloten.
Verder krijgen we woensdag 9 oktober de schrijfster Milja Praagman op bezoek in de klas.


Thema 'mijn lijf'
Wij hebben een start gemaakt met Naut, Meander en Brandaan (natuur/techniek, aardrijkskunde en geschiedenis). Het thema waar we op dit moment aan werken is 'mijn lijf'.
Kinderen hebben al allerlei spullen van huis meegenomen en ze zijn heel enthousiast.


Dierendag
Vrijdag 4 oktober is het dierendag en ook dit jaar schenken wij als school hier aandacht aan.
Middels een brief heeft u kunnen lezen dat uw huisdier het eerste half uur welkom is, een knuffel mag uiteraard ook.
Verder krijgen wij een medewerker van de Dierenambulance op bezoek. In de klas gaan we het bezoek voorbereiden en bedenken we goede vragen die we de medewerker kunnen stellen.


Handvaardigheid
Voor verschillende knutsels hebben wij lege wc-rollen en keukenrollen nodig. Als u deze thuis heeft liggen, zou het fijn zijn als uw kind dit mee wil nemen naar school.