intro-ductie brede school school-lied school-gids bestuur directie zorg-IB formulieren downloads
team school-tijden leerling-raad MR ouder-raad ouders continu- rooster klachten-regeling opleidings
school

directie


De directie: Arno Roelofs, directeur
Arno is, behoudens afspraken buiten de deur, alle dagen op school.
Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd langskomen of
contact opnemen.