plusgroep
juf Ilse

Lessen

week 3
De kinderen zijn vandaag begonnen om in tweetallen de tak klimaat van de mindmap uit te leggen. De ander mocht vragen stellen. Dit gedurende 2 minuten. Daarna werd er gewisseld. Daarna hebben we andere tweetallen gemaakt en mocht je maar 1 minuut vertellen zonder vragen te stellen. Wat voelde langer en waarom. Hierna zijn we nog verder gaan filosoferen over tijd. Daarna hebben de kinderen een blad gekregen over het onstaan van onze kalender. 
week 2
Vandaag zijn we begonnen met het benoemen van jullie planeten. Wat een orriginele namen kwamen er naar voren. Hierbij is ook de vlag al ontworpen. De naam wordt het middelpunt van de mindmap en de eerste tak is de vlag. Er komt een nieuw aspect van onze planeet bij. Het Klimaat en het weer. Hoe is dit op jouw planeet. Hiervoor gaan we eerst een oefening doen met de atlas. Jullie kregen een kaart in de atlas en hierbij moeten jullie vragen op verschillende niveaus bij bedenken. vragen over kennis, begrip, toepassing, analyse, synthese en evaluatie. In hoeverre hebben jullie tijdens deze opdracht in de leerkuil gezeten en wat heb je ingezet om hieruit te komen? Dit hebben we ook besproken. 

week 1
We zijn na de 2e lockdown gestart met een nieuw blok. We gaan onze eigen planeet ontwikkleen. Om alvst kennis te maken met wat hierbij allemaal komt kijken hebben we het spel Moendoes gespeeld.