groep 8 a
juf Jose, SchoolsUnitedCMS Supportteam, juf Merijn

VerwijzingVoortgezet Onderwijs

Procedure:
In groep 8 worden de kinderen voorbereid op het feit dat zij onze school gaan verlaten en op een school voor Voortgezet Onderwijs zullen komen. Zij hebben de keuze uit vele scholen. Wij proberen hen daarbij te helpen.
Gedurende het schooljaar worden de volgende stappen ondernomen:
- Een oriëntatie om enig inzicht te geven welke opleiding nodig is voor welk beroep
- Een oriëntatie op de structuur van het Voortgezet Onderwijs
- Een oriëntatie van ouders en kinderen door middel van “open dagen”, om hen nader kennis te laten maken met scholen voor Voortgezet Onderwijs
- Een oriëntatie op aspecten die van belang zijn bij de schoolkeuze, zoals:
•             capaciteiten en interesses
•             motivatie en doorzettingsvermogen van het kind
•             het toelatingsbeleid van het Voortgezet Onderwijs
- Het maken van de toetsen als hulpmiddel bij de advisering van de schoolkeuze
 
De ouders nemen uiteindelijk de beslissing bij welke school hun kind aangemeld wordt. Voor die tijd vindt uiteraard overleg plaats tussen de groepsleerkracht, de ouders en het kind. Dit advies omvat tevens een uitvoerige toelichting betreffende werkwijze, gedragingen en vorderingen van het kind.
De aanmelding van de kinderen voor scholen voor Voortgezet Onderwijs vindt plaats via onze basisschool. Toelating op scholen voor Voortgezet Onderwijs vindt in principe plaats volgens het advies van de basisschool.
Bij verschil van mening tussen de ouders en de basisschool vindt nader overleg plaats tussen hen en de betrokken scholen. Het advies van de basisschool is uiteindelijk doorslaggevend. Mocht de eindtoets hoger scoren dan het schooladvies zullen wij zoals wettelijk verplicht het advies heroverwegen. Dat betekent niet dat per definitie het hogere advies opgevolgd wordt.
 
Sinds schooljaar 1999-2000 kennen we de volgende typen van Voortgezet Onderwijs:
- VWO (Gymnasium en Atheneum)
- HAVO
- VMBO Theoretische Leerweg
- VMBO Gemengd Theoretische Leerweg
- VMBO Kader Beroepsgerichte Leerweg
- VMBO Basis Beroepsgerichte Leerweg
- Praktijk Onderwijs
 
Het tijdpad van de verwijzing gedurende het schooljaar ( actuele data komen hieronder):

  • Augustus/september startgesprek

  • November/december: vooradviesgesprek

  • Februari: definitief advies

  • April: eindtoets

  • Mei: eventuele heroverweging definitief advies


Informatie:


Voor de kinderen en u komt  de  informatiestroom op gang met:
· De voorlichtingsavonden in november  in Heino, waarop diverse scholen voor voortgezet onderwijs uit de regio zich presenteerden.
· De start van het project  “Kiezen na de basisschool” in groep 8 (januari/februari a.s.). We maken hierbij gebruik van diverse websites….er is heel veel te vinden op het internet.
· De Zwolse Scholengids  voor alle leerlingen.
· Het infoboekje basisonderwijs van het Carmel College Salland in Raalte.

· de VO gids -
een gids die in begrijpelijk Nederlands  tientallen onderwerpen behandelt, zoals: Hoe kies je samen de juiste school? / Wat kunnen ouders doen met het advies van de basisschool? / Wat is de vrijwillige ouderbijdrage? / Hoe kunnen boeken worden aangeschaft? / Hoeveel uren zitten leerlingen op school? Enz;
Deze gids krijgt u in papieren versie van het ministerie via school aangereikt.
Meer info vindt u op: www.devogids.nl
 

Voor dit jaar geldt natuurlijk dat heel veel informatie online en via websites tot jullie komt. 
Onderstaande informatie is daarom niet helemaal van toepassing voor dit schooljaar. Dan hier nog een overzicht in vogelvlucht…..

Donderdag 7 november:  Informatie avond Openbaar Onderwijs Zwolle
                                           (bij Brede school de Springplank)

Dinsdag 19 november:   Informatie avond Carmel College Salland (bij ons op school)

                                                    

Jan/febr. 2021      Open Huizen van de diverse scholen in Zwolle, Raalte en Wijhe. 
                                     Dit is uitgesplitst in het overzicht hieronder....


1 en 3 maart 2021 : 20-minuten gesprekken waarin we - zo mogelijk - de definitieve keuze voor het voortgezet onderwijs vaststellen. De kinderen komen mee naar de gesprekken.

Vrijdag 13 maart:           De aanmeldingsformulieren van de leerlingen moeten binnen zijn.

april 2021                           De plaatsingscommissies van de scholen komen in april bij een.


april 2021     ``                      Afname (digitale) Eindtoets Basisonderwijs (IEP)
 
Voor de kinderen die naar CCS gaan, geldt: 
 juni (middag):        Ontvangst nieuwe leerlingen door klassenmentor
juni (avond):           Ontvangst ouders van nieuwe leerlingen VMBO en HAVO/VWO
 
Voor de kinderen die in Zwolle of Wijhe naar school gaan, zijn dit andere data. Deze verschillen echter per school; daarvan krijgt u t.z.t. vanuit de school vanzelf een uitnodiging voor. 
 
Hieronder de websites van de diverse scholen…..een bron van informatie en ook voor uw zoon/dochter de moeite waard om eens op te kijken. Elke school heeft ook wel een kopje “groep 8”, dat speciaal bedoeld is voor de leerlingen.
 
Hopelijk bent u zo voldoende geïnformeerd!

En u weet het....voor vragen kunt u altijd bij mij terecht!!!!
José Lipman.                  Spoorboekje Capellenborg Wijhe

Vrijdag 18 januari                                  OPEN HUIS (18.00 - 21.00 uur)

Dinsdag 12 februari                                keuzestromencarrousel groep 8

Maandag 1 juli                                       ontvangst nieuwe leerlingen
                                  
Wilt u zich wat meer verdiepen in deze school, dan kunt u kijken op de website van de school:

http://capellenborg.nl/groep-7-8/


Spoorboekje Carmel College Salland


Dinsdag 19 november                         Voorlichtingsavond Brede School Ons Plein
Maandag 25 november                       Informatieavond voor ouder(s)/verzorger(s) van kinderen (gr. 6,7,8) met extra                                                                                       onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Aanvang: 19.30 uur
Donderdag 16 januari                         Ontdek gymnasiumdag (middag voor leerlingen groep 7-8, avond                                                                                                                     voor ouders/verzorgers

Vrijdag 24 januari                                 Open Huis CCS (praktijkonderwijs-vmbo-havo-vwo)


Wilt u zich wat meer verdiepen in deze school, dan kunt u kijken op de website van de school:http://www.carmelcollegesalland.nl/
 


Informatie Zwolse Scholen


Van de Zwolse scholen druppelt zolangzamerhand ook de informatie binnen. We krijgen in de meeste gevallen enkele exemplaren van de folders, dus niet voor de hele groep.
We leggen ze ter inzage bij de klas.

Mocht u zich  wat meer willen verdiepen in deze scholen, dan verwijs ik u graag naar de Zwolse Scholengids in het algemeen én de websites van de scholen zelf. Op deze sites vindt u, naast de algemene informatie, ook informatie over Open dagen en inloopmomenten voor groep 8.
Vaak heeft men een apart "kopje" voor groep 8!

Hieronder alle links en diverse data alvast op een rijtje:

Voor algemene informatie gaat u naar: http://www.zwolsescholengids.nl/
Hier vindt u een totaal overzicht van alle open dagen en voorlichtingsmomenten. 


Carolus Clusius College: http://www.hetccc.nl/

Dit schooljaar ben je, met jouw ouders, tijdens de volgende voorlichtingsmomenten van harte welkom op :
Informatie avonden:

Woensdag 6 november 2019 19.00-21.00 (regulier en tweetalig)
Donderdag 12 december 2019 19.00 - 21.00 (tto event over tweetalig onderwijs)

Meelooplessen:
Woensdag 27 november 2019
Dinsdag 7 januari 2020
Woensdag 26 februari 2020

Open Huis
Zaterdag 18 januari 2020 van 09.30 uur - 13.30 uur
Extra informatieavond
donderdag 13 februari 2020  19.00 - 20.30 uur. 


Centre for Sport en education: http://www.cse-zwolle.nl/

Informatiemiddag
woensdag 13 november 2019 15.30 uur

Open huis
Woensdag 22 januari 2020 van 18.00 - 21.00 uur


Zone college (de nieuwe naam van Groene Welle): www.vmbozone.nl of www.zone.college

Voorlichtingsavond Het Groene Lyceum (voor ouders én leerlingen)
Maandag 11 november 2019 van 19.30 - 21.00 uur

Voorlichtingsavond vmbo-groen ( voor ouders én leerlingen)
Donderdag 14 november 2019 van 19.30 - 21.00 uur
Minilessen
donderdag 23 of vrijdag 24 januari 2020

Hiervoor hebben wij als groep ingeschreven.
Exacte datum en tijd volgen nog.

OPEN DAG vmbo-groen & Het Groene Lyceum, Zwolle 
Donderdag 30 januari 2020 van 15.00 - 21.00 uur

 

Gymnasium Celeanum: http://celeanum.mwp.nl/

Informatie avond (voor ouders én leerlingen)
Maandag 18 november 2019   van 16.00 - 17.30 en van 19.30 - 21.00 uur (zelfde programma als 's middags)
donderdag 9  januari 2020 van  19.30 - 21.00 uur
Open Dag
Zaterdag 25 januari 2020 van 09.30 - 13.30 uur (Zoom 37)
Zaterdag 25 januari 2020 van 10.00 - 14.00 uur (nevenlocatie Westerlaan 40)

 

Jenaplanschool voor VO:http://www.jenaxl.nl/
Informatieavond voor kinderen en ouders/verzorgers
Donderdag 7 november 2019  19.00 uur

Donderdag 6 februari 2020 van 19.00
Open lesdag: 
Dinsdag 19 november 2019 van 13.00u - 15.30 uur 
Dinsdag 21 januari 2020 van  13.00u - 15.30 uur  

Open huis

Donderdag 16 januari 2020 van  16.00 - 20.00 uur.
 


Cultuurprofielschool voor VO Meander: http://www.meandercollege.nl/Meander
Informatieavond
Donderdag 7 november 2019 vanaf 19.00 - 21.00 uur (Mavo/Havo)
donderdag 21 november 2019 vanaf 19.00 - 21.00 uur (Havo/VWO)
Woensdag 12 februari 2020 vanaf 19.00 - 21.00 uur (algemeen)
Open lesmiddag
Woensdag 13 november 2019 van 13.45- 15.45 uur
Dinsdag 10 december 2019 van 13.45- 15.45 uur
donderdag 6 februari 2020 van 13.45- 15.45 uur
Opgave via de website.
Open huis
Zaterdag  1 februari  2020 van  9.30 - 13.30 uurKatholieke school voor VO Thomas à Kempis: http://www.thomasakempis.nl/

Open lesmiddagen van 13.00 - 15.00 uur
Maandag 9 december 2019
Woensdag 8 januari 2020
Donderdag 16 januari 2020
Maandag 20 januari 2020
aanmelden via de website.
Open Huis:
Woensdag 15 januari 2020 van 16.00 tot 20.00 uur
Open classes
Maandag 27 januari 2020 van 8.15 - 9.45 uur
Donderdag 30 januari 2020 van 8.15 - 9.45 uur
aanmelden via de website

Informatieavond voor ouders én leerlingen
Maandag 4 november 2019 van 19.00 uur.
Maandag 3 februari 2020 van 19.00 uur.Talentstad beroepscollege Zwolle: http://www.talentstad.nl/
Informatieavond
Dinsdag 5 november 2019 van  19.30 - 21.00 uur
Open lesmiddag
Dinsdag 12 november 2019 van 13.00 - 15.00 uur (opgeven via de site)
Maandag 18 november 2019 van 13.00 - 15.00 uur (opgeven via de site)
Woensdag 27 november 2019 van 13.00 - 15.00 uur (opgeven via de site)
Donderdag 12 december 2019 van 13.00 - 15.00 uur (opgeven via de site)
Dinsdag 21 januari 2020 van 13.00 - 15.00 uur (opgeven via de site)
Dinsdag 28 januari 2020 van 13.00 - 15.00 uur (opgeven via de site)
Woensdag 12 februari 2020 van 13.00 - 15.00 uur (opgeven via de site)
Donderdag 27 februari 2020 van 13.00 - 15.00 uur (opgeven via de site)
Open Huis

Woensdag 15 januari 2020 van 15.30 - 20.00 uur.


Openbare school voor VO met o.a. Technasium: http://www.thorbecke-zwolle.nl/
Locatie MAVO-HAVO-ATHENEUM
Open lesmiddag voor leerlingen gr. 8
Woensdag 13 november 2019 van 14.00 - 16.15 uur
Informatieavond voor leerlingen en ouders
woensdag 13 november 2019 van 17.00 - 18.30 uur of 19.30 - 21.00 uur
Trajectmiddag voor leerlingen gr. 8

Woensdag11 december 2019 van 14.00 - 16.00 uur
Woensdag 5 februari 2020 van 14.00 - 16.00 uur
Aanmelden via website

Open Dag
Woensdag 15 januari 2020 van 14.30 - 19.30 uur

Informatieavond voor leerlingen en ouders
Woensdag 5 februari 2020 van 19.00 - 21.00 uur

Locatie VMBO-PRO
Algemene informatieavond
woensdag 6 november 2019 van 19.30 - 21.00 uur

Vakschoolavond voor groep 8 leerlingen TSG VMBO-PRO Russenweg
Maandag 27 januari 2020
van 19.30 - 21.00 uur
Dinsdag 28 januari 2020  van 19.30 - 21.00 uur
Open Dag 
Woensdag 15 januari 2020 van 16.00 - 20.00 uur

Van der Capellenscholengemeenschap (o.a. voor tweetalig onderwijs):
http://www.capellen.nl/default.aspx?tabid=153


Informatieavond Tweetalig Onderwijs  voor ouders (informatie) en leerlingen (proeflessen) 
Dinsdag 19 november 2019 van 19.00 - 21.00 uur

Informatieavond Algemeen & Talentstromen voor ouders (informatie) en leerlingen (proeflessen) 
Donderdag 28 november 2019 van 19.00 - 21.00
Open Dag:
Zaterdag 11 januari 2020 van 9.30 - 13.30 uur
Informatieavond Algemeen en Tweetalig Onderwijs
Donderdag 23 januari 2020 van 19.00 - 21.00 uur

Open lesmiddag Tweetalig Onderwijs :
Woensdag 29 januari  2020 van  14.00 - 15.30 uur
Open lesmiddag Algemeen (met proeflessen Talentstromen)
Woensdag 12 februari 2020 van 14.00 - 15.30 uur

Onderwijsroute 10-14: www.10-14.nl
Open Dag:
Zaterdag 11 januari 2020 van 09.30 - 13.30 uur
Open Lesmiddagen:
Locatie: Van der Capellen Scholengemeenschap. Tijden : 14.00 - 16.00 uur.
Woensdag 13 november 2019
Woensdag 20 november 2019
Vrijdag 29 november 2019
Woensdag 11 december 2019
Vrijdag 13 december 2019
Vrijdag 17  januari 2020
Woensdag 29 januari 2020
Open Lesmiddag:

Locatie: Thorbecke Scholengemeenschap, dr. van Heesweg 1
Tijd: 14.00 - 16.15 uur
Woensdag 13 november 2019Michael College (vrije school):  http://www.michaelcollegezwolle.nl/
Informatieavond
Disndag 26  november 2019 van 19.30 - -21.00 uur
Open dag
Zaterdag 11 januari 2020 van 9.30 - 13.30 uur
Open lesmiddag (tevens open dag)
Woensdag 15 januari 2020 van 14.00 - 15.30 uur
Woendag 5 februari 2020 van 14.00 - 15.30 uur.