groep 8
juf Jose, juf Judith

VerwijzingVoortgezet Onderwijs

Procedure:
In groep 8 worden de kinderen voorbereid op het feit dat zij onze school gaan verlaten en op een school voor Voortgezet Onderwijs zullen komen. Zij hebben de keuze uit vele scholen. Wij proberen hen daarbij te helpen.
Gedurende het schooljaar worden de volgende stappen ondernomen:
- Een oriëntatie om enig inzicht te geven welke opleiding nodig is voor welk beroep
- Een oriëntatie op de structuur van het Voortgezet Onderwijs
- Een oriëntatie van ouders en kinderen door middel van “open dagen”, om hen nader kennis te laten maken met scholen voor Voortgezet Onderwijs
- Een oriëntatie op aspecten die van belang zijn bij de schoolkeuze, zoals:
•             capaciteiten en interesses
•             motivatie en doorzettingsvermogen van het kind
•             het toelatingsbeleid van het Voortgezet Onderwijs
- Het maken van de toetsen als hulpmiddel bij de advisering van de schoolkeuze
 
De ouders nemen uiteindelijk de beslissing bij welke school hun kind aangemeld wordt. Voor die tijd vindt uiteraard overleg plaats tussen de groepsleerkracht, de ouders en het kind. Dit advies omvat tevens een uitvoerige toelichting betreffende werkwijze, gedragingen en vorderingen van het kind.
De aanmelding van de kinderen voor scholen voor Voortgezet Onderwijs vindt plaats via onze basisschool. Toelating op scholen voor Voortgezet Onderwijs vindt in principe plaats volgens het advies van de basisschool.
Bij verschil van mening tussen de ouders en de basisschool vindt nader overleg plaats tussen hen en de betrokken scholen. Het advies van de basisschool is uiteindelijk doorslaggevend. Mocht de eindtoets hoger scoren dan het schooladvies zullen wij zoals wettelijk verplicht het advies heroverwegen. Dat betekent niet dat per definitie het hogere advies opgevolgd wordt.
 
Sinds schooljaar 1999-2000 kennen we de volgende typen van Voortgezet Onderwijs:
- VWO (Gymnasium en Atheneum)
- HAVO
- VMBO Theoretische Leerweg
- VMBO Gemengd Theoretische Leerweg
- VMBO Kader Beroepsgerichte Leerweg
- VMBO Basis Beroepsgerichte Leerweg
- Praktijk Onderwijs
 
Het tijdpad van de verwijzing gedurende het schooljaar ( actuele data komen hieronder):

  • Augustus/september startgesprek

  • November/december: vooradviesgesprek

  • Februari: definitief advies

  • April: eindtoets

  • Mei: eventuele heroverweging definitief advies


Informatie:


Voor de kinderen en u komt  de  informatiestroom op gang met:
· De voorlichtingsavonden in november  in Heino, waarop diverse scholen voor voortgezet onderwijs uit de regio zich presenteerden.
· De start van het project  “Kiezen na de basisschool” in groep 8 (januari/februari a.s.). We maken hierbij gebruik van diverse websites….er is heel veel te vinden op het internet.
· De Zwolse Scholengids  voor alle leerlingen.
· Het infoboekje basisonderwijs van het Carmel College Salland in Raalte.

· de VO gids -
een gids die in begrijpelijk Nederlands  tientallen onderwerpen behandelt, zoals: Hoe kies je samen de juiste school? / Wat kunnen ouders doen met het advies van de basisschool? / Wat is de vrijwillige ouderbijdrage? / Hoe kunnen boeken worden aangeschaft? / Hoeveel uren zitten leerlingen op school? Enz;
Deze gids krijgt u in papieren versie van het ministerie via school aangereikt.
Meer info vindt u op: www.devogids.nl
 


Dan hier nog een overzicht in vogelvlucht…..

Dinsdag 16 november:   Informatie avond Carmel College Salland (bij ons op school)

Donderdag 18 november:  Informatie avond Openbaar Onderwijs Zwolle
                                           (bij Brede school de Springplank)

 

                                                    

Jan/febr. 2022      Open Huizen van de diverse scholen in Zwolle, Raalte en Wijhe. 
                                     Dit is uitgesplitst in het overzicht hieronder....


2 en 3 maart 2022 : 20-minuten gesprekken waarin we - zo mogelijk - de definitieve keuze voor het voortgezet onderwijs vaststellen. De kinderen komen mee naar de gesprekken.

Vrijdag 11 maart:           De aanmeldingsformulieren van de leerlingen moeten binnen zijn.

april 2022                           De plaatsingscommissies van de scholen komen in april bij een.


20 en 21 april 2022          Afname (digitale) Eindtoets Basisonderwijs (IEP)
 
Voor de kinderen die naar CCS gaan, geldt: 
27 juni (middag):        Ontvangst nieuwe leerlingen door klassenmentor
27 juni (avond):           Ontvangst ouders van nieuwe leerlingen VMBO en HAVO/VWO
 
Voor de kinderen die in Zwolle of Wijhe naar school gaan, zijn dit andere data. Deze verschillen echter per school; daarvan krijgt u t.z.t. vanuit de school vanzelf een uitnodiging voor. 
 
Hieronder de websites van de diverse scholen…..een bron van informatie en ook voor uw zoon/dochter de moeite waard om eens op te kijken. Elke school heeft ook wel een kopje “groep 8”, dat speciaal bedoeld is voor de leerlingen.
 
Hopelijk bent u zo voldoende geïnformeerd!

En u weet het....voor vragen kunt u altijd bij mij terecht!!!!
José Lipman.                  Spoorboekje Capellenborg Wijhe

Donderdag 18 november                         Snuffelmiddag groep 7/8 (13.00 - 15.45 uur)

Vrijdag 14 januari                                   OPEN HUIS (18.00 - 21.00 uur)

Maandag 4 juli                                           ontvangst nieuwe leerlingen
                                  
Wilt u zich wat meer verdiepen in deze school, dan kunt u kijken op de website van de school:

http://capellenborg.nl/groep-7-8/


Spoorboekje Carmel College Salland


Dinsdag 16 november                         Voorlichtingsavond Brede School Ons Plein
Maandag 22 november                       Informatieavond voor ouder(s)/verzorger(s) van kinderen (gr. 6,7,8) met extra                                                                                       onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Aanvang: 19.30 uur

Vrijdag 28 januari                                 Open Huis CCS (praktijkonderwijs-vmbo-havo-vwo)


Wilt u zich wat meer verdiepen in deze school, dan kunt u kijken op de website van de school:http://www.carmelcollegesalland.nl/
 


Informatie Zwolse Scholen


Van de Zwolse scholen druppelt zolangzamerhand ook de informatie binnen. We krijgen in de meeste gevallen enkele exemplaren van de folders, dus niet voor de hele groep.
We leggen ze ter inzage bij de klas.

Mocht u zich  wat meer willen verdiepen in deze scholen, dan verwijs ik u graag naar de Zwolse Scholengids in het algemeen én de websites van de scholen zelf. Op deze sites vindt u, naast de algemene informatie, ook informatie over Open dagen en inloopmomenten voor groep 8. Vaak heeft men een apart "kopje" voor groep 8!

Hieronder alle links en diverse data alvast op een rijtje:

Voor algemene informatie gaat u naar: http://www.zwolsescholengids.nl/
Hier vindt u een totaal overzicht van alle open dagen en voorlichtingsmomenten. 


Carolus Clusius College: http://www.hetccc.nl/

Open huis: 
Zaterdag 22 januari 2022 van 09.30 uur - 13.30 uur

Centre for Sport en education: http://www.cse-zwolle.nl/

Open huis: 
Woensdag 26 januari 2022 van 18.00 - 21.00 uur


Zone college (de nieuwe naam van Groene Welle): www.vmbozone.nl of www.zone.college

Minilessen: 
Hiervoor hebben wij als groep ingeschreven.
Exacte datum en tijd volgen nog.


OPEN DAG vmbo-groen & Het Groene Lyceum, Zwolle 
Donderdag 27 januari 2022 

 

Gymnasium Celeanum: http://celeanum.mwp.nl/

Open Dag: 
Zaterdag 15 januari 2022 van 10.00 - 14.00 uur (Zoom 37)


JENA XLhttp://www.jenaxl.nl/

Open huis: 
Donderdag 20 januari 2022 van  16.00 - 20.00 uur.

Meander college:  http://www.meandercollege.nl/Meander

Open huis: 
Woensdag 2 februari  2022 van  16.00 - 20.00 uur


 Thomas à Kempis College: http://www.thomasakempis.nl/


Open Huis:
Woensdag 19 januari 2022 van 16.00 tot 20.00 uur


Talentstad beroepscollege Zwolle: http://www.talentstad.nl/

Open Huis
Woensdag 19 januari 2022 van 15.30 - 20.00 uur.

Talentstad praktijkonderwijs Zwolle: http://www.talentstadpraktijkonderwijs.nl/

Open Huis
Woensdag 19 januari 2022 van 15.30 - 20.00 uur.


Thorbecke Scholengemeenschap: http://www.thorbecke-zwolle.nl/
Locatie MAVO-HAVO-ATHENEUM

Open Dag
Woensdag 12 januari 2022 van 15.00 - 20.00 uur


Locatie VMBO-PRO

Open Jaar 
Komend schooljaar zijn ze het hele jaar geopend om met onze school kennis te maken en de school in al haar bedrijvigheid te ervaren. Op de kalender op de website kun je je aanmelden voor DOE-donderdagen enz. 

Van der Capellenscholengemeenschap (o.a. voor tweetalig onderwijs):
http://www.capellen.nl/default.aspx?tabid=153


Open Dag:
Zaterdag 29 januari 2022 van 9.30 - 13.30 uur

Onderwijsroute 10-14: www.10-14.nl

Open Dag:
Woensdag 12 januari 2022 van 15.00 - 20.00 uur (TSG mha locatie)
Zaterdag 29 januari 2022 van 09.30 - 12.30 uur (Capellen locatie)